Norsk-Tysk Handelskammer

Besøk hjemmeside

Norsk-Tysk Handelskammer jobber bransjeoverskridende og tilbyr en rekke tjenester til norske og tyske bedrifter, uavhengig av bransje. Noen bransjer og markeder fremhever seg imidlertid som spesielt aktuelle i norsk-tysk forretningskontekst. Disse kan tilknyttes overordnede kjerneområder som Norsk-Tysk Handelskammer har definert som sentrale for sine aktuelle og fremtidige aktiviteter: