Novotek er leverandør av industrielle automasjon- og digitaliseringsløsninger basert på standardprodukter og Novoteks spesialkompetanse. Vårt fokus ligger på produksjonen, der vi arbeider innen områder som strekker seg fra produksjonsindustri, non-profit produksjonsanlegg som energi og vann og avløp, til avanserte petrokjemiske og tunge prosessindustrier.

Novotek har eksistert i mer enn trettifem år, og begynte som pionerer på å anvende PC-baserte løsninger innen produksjon. Vårt mål er å alltid levere rett løsning til hver enkelt kunde. Vi utformer, implementerer, drifter og vedlikeholder våre kunders system for produksjonsstyring og overvåkning. Dette gir våre kunder maksimal evne til styring, optimalisering og oppfølging av sine produksjonsprosesser.

For å kunne oppnå dette arbeider vi kontinuerlig med våre kjerneverdier som kan oppsummeres i ordet CARE (Competent Agile Reliable Enthusiastic). Med kompetanse, tilpasningsevne, troverdighet og engasjement finnes de viktigste byggeklossene for et fremgangsrikt samarbeid.