Porsgrunn min By

Besøk hjemmeside

Porsgrunn Min By AS har som formål å bidra til å styrke Porsgrunn sentrum slik at kommunen som samfunn har et godt omdømme og blir et enda bedre sted for bosetting og næringsvirksomhet. Vi skal legge til rette og synliggjøre byens næringsliv slik at de kan selge sine varer og tjenester på en god måte, i den hensikt at de næringsdrivende oppnår bedre synlighet, omdømme, omtale og trolig omsetning.