Powered by Telemark

Besøk hjemmeside

Powered by Telemark er en teknologi- og industriklynge med hovedsete i Grenland. Gjennom «Veikart for en klimapositiv industriregion» skaper vi prosjektene som gjør oss klimapositive innen 2040.

 

Klyngen er en samarbeidsarena som skaper verdensledende løsninger innen lavutslipp og ressurseffektivitet for økt bærekraft. Vår visjon er at vi skal bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040. Dette skal gi økonomisk vekst i form av nye arbeidsplasser og økt eksport.