PowUnit sin teknologi baserer seg på Fuel Cells som hovedkomponent i helhetlige energiløsninger. Hydrogen vil være den viktigste energibæreren ved siden av batterier.

Fremtidens energikilder vil basere seg på fornybare energikilder. Karakteristisk for fornybare energikilder er at energitilførselen er sterkt varierende og i utakt med menneskenes energibehov. Hydrogen forventes derfor, av mange, å bli det viktigste lagringsmediet i fremtiden. Batterier egner seg godt til ekstra “buffer-energi” i våre Mobile Pow Unit´s (MPUér).