Regionale Forskningsfond Vestfold og Telemark

Besøk hjemmeside

RFF Vestfold og Telemark finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse fem områdene:

Verdiskaping gjennom grønn omstilling
Helse og omsorg
Velferd, utdanning og oppvekst
Teknologi
By-, steds- og regionutvikling