Road Steel Sanitary

Besøk hjemmeside

Road Steel Sanitary er leverandør av infrastrukturprodukter til veg, industri, offentlige og private prosjekt. RSS er godkjent leverandør av vegdirektoratet.

Alle våre produkter er CE merket. Vi har opparbeidet kompetanse på handel internasjonalt. Våre produkter kjøpes direkte fra produsent til vårt lager, og selges direkte til sluttkunde.
Vår forretningsmodell reduserer våre kunders kostnader gjennom en kort verdikjede ved å direkte forhandle med produsent. Kvalitetskontroll gjennomføres av anerkjente kontrollorgan som RI.SE – Svenske forskningsinstitutt og SGS med tett oppfølging hos produsent.