Skagerak Energi

Besøk hjemmeside

100 % fornybar kraftproduksjon

Skagerak Energi skal være en framtidsrettet leverandør av ren energi for velferd, vekst og utvikling.
Våre verdier

Kompetent – Bruke kunnskap og erfaring til å nå ambisiøse mål og bli anerkjent som ledende innenfor vår bransje.
Ansvarlig – Skape verdier med omtanke for medarbeidere, kunder, miljø og samfunn.
Nyskapende – Tenke nytt, utvikle muligheter og skape løsninger.