Skagerak Kraft

Skagerak Kraft er blant landets største produsenter av elektrisitet. Fra 48 hel- eller deleide kraftverk leverer selskapet årlig om lag 5700 GWh ren, fornybar kraft.

Skagerak Krafts årsproduksjon tilsvarer forbruket til 285 000 boliger, og nær 4,5 prosent av landets samlede kraftproduksjon.