Det er mye vi alle tar for gitt. Vi stoler på at trikker, T-banetog og busser skal bringe oss gjennom byen på en sikker og bærekraftig måte. Vi stoler på at vannrenseanlegg skal forsyne oss med friskt vann, og at matvareindustrien skal verne oss mot allergener og bakterier. Vi forventer at vindparker skal forsyne huset og den elektriske bilen med strøm. Det er millioner av andre hverdagsbehov som må dekkes – og som vår klode må ivareta.

I en verden som preges av befolkningsvekst, urbanisering, digitalisering og miljøproblemer, er det den industrielle realiteten som er den virkelige utfordringen. Og det er nøyaktig der vi i SKF ønsker å være. I sentrum, midt oppi det, og levere pålitelig ytelse til den virkelige verden.

Vår ekspertise er bygd på utvikling, konstruksjon og produksjon av lager, tetninger og smøresystemer. Og vi leverer også tjenester for vurdering av maskinhelse, driftssikkerhet og gjenproduksjon. Men det vi virkelig kan tilby, er en arena for innovasjon. Et åpent rom der kundene kan bruke de verktøyene vi stiller til disposisjon, for å utforske, forbedre eller tenke gjennom ytelsen til det roterende utstyret en gang til. Et sted der selv den minste justeringen kan gjøre en stor forskjell i den industrielle realiteten.

Ta en titt på våre tilbud og se selv.