Stena Recycling

Besøk hjemmeside

VI MENER AT INGENTING SKAL GÅ TIL SPILLE
I Stena Recycling ønsker vi å skape et ordentlig sirkulært samfunn der ingenting går til spille. Vi tilbyr pålitelig avfallshåndtering, innovative gjenbruksløsninger og avansert gjenvinning på et industrielt nivå. Våre omfattende gjenvinningsløsninger og sirkulære tjenester spiller en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi.

Med våre avanserte gjenvinningsprosesser forvandler vi store mengder komplekst avfall til gjenvunnede råvarer av høy kvalitet til bruk i ny produksjon i stedet for jordens naturressurser. Disse gjenvunnede råvarene inkluderer blant annet jernholdige og ikke-jernholdige metaller, plast og papir, og selges videre for bruk i produksjon av nye produkter.

Vi har etablert et sikkert, globalt nettverk av kjøpere, slik at vi kan forsyne kunder fra hele verden med gjenvunnede råvarer av høy kvalitet, samtidig som vi alltid tilbyr konkurransedyktige markedspriser for avfallet.

Våre produkter og tjenester skaper reell verdi til fordel også for dine kunder, miljøet og planeten vi alle deler.

HVORFOR VELGE STENA RECYCLING?
Vi har virksomheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Italia og USA.
Vi har et nettverk bestående av 178 gjenvinningsanlegg over hele Europa og mer enn 3500 ansatte.
Vi samarbeider med mer enn 100 000 kunder fra mange sektorer og industrier.
Vi samler inn og gjenvinner mer enn 6 millioner tonn komplekst avfallsmateriale hvert år.
På Stena Nordic Recycling Center håndterer vi 500 000 tonn komplekse materialer på en trygg måte hvert år og reduserer utslippene av klimagasser med 870 000 tonn per år.