Stena Recycling

Besøk hjemmeside

I vår verden er ingenting brukt. Vi samler inn alle slags restmaterialer som oppstår fra både virksomhet og produksjon. Vi foredler materialene og lar dem leve videre som råvarer til nye produkter eller ny energi. Dermed gjør vi gjenvinning bærekraftig for din bedrift samtidig som vi hjelper hverandre med å maksimere en gjenbruk av jordens ikke-fornybare ressurser. For oss er det et arbeid som aldri tar slutt.