STS gruppen

Besøk hjemmeside

Selskapet har utført oppdrag for de fleste tunge aktørene innen den norske olje- og gass industrien og vår tverrfaglige kompetanse har relevant overføringsverdi også til annen industri. Derfor satser vi stadig mer i andre industrier som bygg- og anlegg, samferdsel, infrastruktur og havbruk.

StS bidrar til helhetlige løsninger som ivaretar verdistyringen gjennom hele livssyklusen til installasjoner og anlegg- fra design og planlegging, til prosjektledelse, utførende arbeid og avsluttende inspeksjon.

StS har svært lojale ansatte som verdsetter de gode utviklingsmulighetene og den langsiktige karriereplanleggingen i bedriften. Vi ønsker å være en trygg arbeidsgiver og en arbeidsplass der de ansatte kan få utvidet og styrket sin kompetanse ytterligere, også utenfor sine primære ansvarsområder. StS opplærings- og kompetansesenter utvikler stadig flere kurs for å dekke behovet for ny kompetanse.

Vi har utviklet egne produktserier innen brann-, termisk og akustisk isolering. Vår produksjonsfilosofi bygger på erfaring, fleksibilitet og nytenking, kombinert med grundig HMS-arbeid.