Selskapet har vunnet en rekke innovasjonspriser og leverer tjenester og produksjon innen markedssegmenter som energi, miljø, maritim, forsvar, medisin og aerospace.
Selskapet har en stab som er et sammensveiset lag med høy kompetanse på sine felt. Vi har et godt arbeidsmiljø og planer for kontinuerlig kompetanseheving blant ansatte.