Telemark Fylkeskommune

Besøk hjemmeside

Telemark er igjen et eget fylke.
Det er ikke det samme Telemark som vi var før sammenslåingen med Vestfold. Vår historiske ballast tar vi med oss, men vi skal skape noe nytt sammen med kommunene, samarbeidspartnerne og innbyggerne i fylket vårt. Vi skal tørre å ha store ambisjoner på vegne av fylket vårt og sammen skapet et vinnerfylke.
Samtidig skal vi ikke glemme den kunnskapen vi har fått, de erfaringene vi har gjort og de gode tingene vi har oppnådd sammen med Vestfold. Det tar vi også med oss og skal fortsatt ha et godt samarbeid med Vestfold fremover.
De som bruker tjenestene våre til daglig vil nok ikke merke en stor forskjell. Skolen de går på er den samme, bussen de tar er den samme og tannlegen de går til er den samme. Forskjellen er i hovedsak fylkesvåpenet på skolen, tannklinikken og bussene.
Den forskjellen skal bli symbolet på noe positivt. Telemark skal bli et fylke for alle. Et godt sted å bo, et sted hvor det er mulig å lykkes. Telemark skal være et sted som tar vare på alle og har plass til alle.
Telemark er på sitt beste når vi står sammen for å løse de utfordringene vi har. Sammen skal vi skape det Telemark vi er stolte av.
Fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid