Telemark Utviklingsfond

Besøk hjemmeside

Telemark utviklingsfond ble etablert i desember 2009. Fondet skal være et virkemiddel for å skape og underbygge en positiv befolkningsutvikling og næringsutvikling i alle deler av det som utgjør Telemark fylke på det tidspunkt fondet ble opprettet. Fondet skal særlig støtte utviklingstiltak i næringssvake kommuner og kommuner med folketallsnedgang. Fondet bygger på et grunnleggende prinsipp om bærekraftig utvikling.