Transtech

Besøk hjemmeside

Transtechs mål var innledningsvis å levere løsninger til Norges raskt voksende industri. Selv om markedet var godt, ble det snart tydelig at et standard produktutvalg alene ikke var tilstrekkelig til å oppfylle kundenes behov. Vi fikk ofte modifikasjonsforespørsler fra kunder. Etter hvert ble det derfor opprettet en egen konstruksjonsavdeling, der vi kunne jobbe med egne, tilpassede designer. Det nære samarbeidet med hver enkelt kunde har vært svært vellykket.