Trosvik Maritime

Besøk hjemmeside

Bærekraftige løsninger i det grønne skiftet.

Gjennom nye og innovative løsninger for maritim og landbasert industri, skal Trosvik utgjøre en forskjell i det grønne skiftet.