Tvedestrand Distribusjons Service

Besøk hjemmeside

Tvedestrand Distribusjonsservice AS (TDS) ble stiftet mars 2015.

Vårt første kontor var på 10m3 i Hovedgata i Tvedestrand. Her begynte vi vår virksomhet med kun 1 varebil, og var klare for oppdrag. Det viste seg fort at behovet for et bud og distribusjons-selskap i Tvedestrand var stort. Til sammen utgjør vår bilflåte nærmere 50 biler. I tillegg til våre budbiler, har vi også 4 lastebiler i forskjellige størrelser i trafikk. Alt fra vogntog til mindre distribusjonsbiler