Universitetet i Sørøst-Norge

Besøk hjemmeside

Hovudprofilen til universitetet er profesjonsretta, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanningar. Både forsking og utdanning blir kjenneteikna ved tett samspel med samfunns- og arbeidsliv i regionen.