Nettverk og datarom” – Skyløsninger -Sentralbord – Kontaktsenter – IP telefoni – Videokonferanse – – Digital Skilting- Internett aksesser fiber – webshop “Kommunikasjonsprodukter