VEGA er en ledende produsent og leverandør av prosessinstrumentering innenfor trykk- og nivå- instrumentering. Selskapet er representert i mer enn 80 land med sitt verdensomspennende nettverk.
Lokalene til VEGA Norge AS ligger i Nedre Ørengate 11 i Drammen.
Markedet for selskapets produkter er alle typer landbasert industri, shipping og olje og gassvirksomhet i Norge.
VEGA Norge AS opererer over hele landet med salg, teknisk support, samt service og idriftsettelse av produktene. Selskapet har fokus på høy teknisk kunnskap for å utarbeide gode tekniske løsninger, samt gi kundene best mulig service. Flere av de ansatte har mer 20 års erfaring innenfor prosessinstrumentering.
Selskapet har også  de nødvendige godkjenninger og kurs for å utføre serviceoppdrag offshore.