Vi leverer vedlikeholdstjenester som operatørvedlikehold og forebyggende vedlikehold samt planlagte og akutte reparasjoner.

Vi jobber over hele Norge med avdelinger tett opptil våre markeder.

Automasjonsløsninger og robotisering med industriroboter og kollaborative industriroboter. Robotsystemer og skreddersydde løsninger.

Vi tar det grønne skiftet på alvor og har nå en egen avdeling som jobber med omsetning av brukte maskiner og utstyr.