Wood er leverandør av prosjekt-, ingeniør- og tekniske tjenester til energi- og industrimarkedet.

Vårt fokus er rettet mot det grønne skiftet og nye energikilder som hydrogen, biogass, vindkraft, solenergi samt karbonfangst og elektrifisering.

Vi utforsker nye energikilder og bistår industrien i reduksjon av utslippene. Wood utfører prosjektering av nybyggings- og modifikasjonsprosjekter på land og til havs, på havbunnen og på skip. I tillegg leverer vi modifikasjoner, reparasjoner og driftsstøtte til anlegg i drift. Vi har omfattende multidisipline kompetanser som tar prosjekter gjennom hele verdikjeden fra og med tidligfasestudier, prosjektering og innkjøp, frem til fabrikasjon, installasjon, ferdigstillelse og oppstart.

Wood har forpliktet seg til 40% reduksjon av CO2 innen 2030, og vår lidenskap er å finne løsninger for en bærekraftig fremtid. Hovedkontoret i Norge ligger i Sandefjord, men Wood har også kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Herøya og har rundt 600 ansatte. Wood globalt har 35 000 ansatte og er representert i 60 land.