Gjødsel

Yaras produktportefølje og agronomiske ekspertise blir stadig mer verdifull i et miljø med økt fokus på effektivitet i landbruket, matsikkerhet og god produktforvaltning. I Norge leverer vi et komplett sortiment tilpasset alle typer produksjoner i norsk landbruk.

Industielle løsninger

Vår industrielle produktportefølje går til miljøforbedringer og til en rekke bransjer og prosesser. Miljøproduktene utgjør en egen produktgruppe med utspring fra nitrogenproduksjon. Denne produktgruppen spenner fra produkter og tjenester som fjerner skadelige utslipp fra kjøretøyer og stasjonære installasjoner til de som brukes til å kontrollere sjenerende lukt fra avløps- og kloakksystemer.