Norges
viktigste møteplass
for grønn industri
10. - 13. juni 2024 - Porsgrunn
Kjøp billetter til konferansen! Les mer om Norges viktigste møteplass for grønn industri!


Norges viktigste industrikonferanse for det grønne skiftet

I juni 2024 vil Porsgrunn og Grenland være vertskap for den årlige industrikonferansen Industriuka, en begivenhet som samler nøkkelpersoner fra industri, politikk, og forskning for å takle noen av de mest presserende miljø- og klimautfordringene verden står overfor i dag. Med en klar visjon om å fremme bærekraftig industri gjennom det grønne skiftet, setter Industriuka fokus på innovasjon, samarbeid, og praktiske løsninger for en grønnere fremtid.

MØT ÅRETS UTSTILLERE Les om årets program

Hovedtemaer og fokusområder

Industriuka 2024 vil adressere en rekke kritiske temaer, inkludert global oppvarming, klimaendringer, og den pågående klimakrisen, med en spesiell vekt på bærekraftig utvikling i industrien, teknologi som løser problemer og de menneskelige og sosiale aspektene. Konferansen vil utforske hvordan overgangen til lavutslippssamfunnet kan akselereres gjennom karbonfangst, og -lagring, bruk av fornybar energi, teknologi og innovasjon med mål om å oppnå en klimapositiv industri. Arrangementet vil også sette søkelys på hvordan norske industri- og teknologiaktører kan lede an i den grønne omstillingen ved å integrere bærekraft i alle aspekter av næringsutvikling og næringsvekst. Deltakerne vil bli oppfordret til å se på grønne problemstillinger som muligheter for innovasjon og konkurransefortrinn i global skala.


Industriuka er stedet hvor vi kan forlate hype og snakke om hva det egentlig handler om

Grunnlegger og partner i Otte Torgeir Waterhouse

Derfor skal du velge Industriuka

  • Beslutningstakere og de mest sentrale folkene i industri, samfunn og næringsliv på ett sted
  • Aktuelle debatter og problemstillinger i spennende konferanserigg
  • Særlig tilrettelagt for spontane og planlagte møter, nettverking og forretningsmuligheter

Unike muligheter for nettverksbygging og samarbeid

Industriuka tilbyr en unik møteplass for mingling og ideutveksling, hvor deltakere kan engasjere seg i workshops, industriseminarer, og paneldebatter med ledende foredragsholdere. Statsministeren, energiministeren og næringsministeren er blant de fremtredende deltakerne, noe som understreker konferansens betydning.

Industrikonferanse som katapult for bærekraftig næringsvekst

Med et sterkt fokus på transition og utvikling av grønn teknologi, posisjonerer Industriuka seg som en katapult for bærekraftig næringsvekst. Arrangementet vil retter blikket mot hvordan Norge kan utnytte sin kraft og sine energiressurser mer effektivt, samtidig som det bidrar til en global innsats for å redusere utslipp og bekjempe klimaendringer.

Kraften til å handle

Industriuka 2024 er mer enn bare en konferanse; det er en oppfordring til handling for alle aktører i industrien om å omfavne det grønne skiftet og arbeide sammen mot en mer bærekraftig og klimapositiv fremtid. Dette arrangementet er et must for alle som ønsker å være i forkant av industriutvikling og bærekraftige innovasjoner.


Les om årets program Møt årets utstillere