Norges
viktigste messe
for grønn industri
10. - 13. juni 2024 - Porsgrunn
Hent gratisbillett til messen! Les mer om Norges viktigste møteplass for grønn industri her!


Industrimesse med grønt fokus – Industriuka 2024

I juni 2024 åpnes dørene til Industriuka 2024 – Norges viktigste industrimesse. En nøkkelkomponent i Industriuka er messedagene. Messen er et samlingspunkt for innovatører, industrielle ledere og beslutningstakere dedikert til det grønne skiftet i industrien. Med søkelys på grønn og bærekraftig industri, og løsninger på grønne problemstillinger, er Industriuka arenaen for å utforske fremtidens løsninger på dagens klimautfordringer.

Møt årets utstillere Les om årets program

Bærekraftig omstilling i fokus

Industriuka tar sikte på å adressere de mest presserende miljøutfordringene vi står overfor, inkludert global oppvarming, klimakrise og økende utslipp, ved å fremme løsninger som karbonfangst og -lagring, lavutslippsteknologier og produksjon av fornybar energi. Med en sterk tilknytning til grenlandsindustrien, fungerer messen som en katapult for bærekraftig næringsutvikling og næringsvekst, noe som understrekes av den brede og omfangsrike utstillingen av innovative teknologier og tjenester.


En av de aller, aller viktigste møteplassene i landet vårt for grønn industri.

Næringsminister Jan Christian Vestre

Derfor skal du velge Industriuka

  • 200 utstillere, 800 organiserte møter, 8000 besøkende, utallige samtaler og muligheter
  • Unik møteplass for industri, leverandører, studenter, politikk og virkemiddelapparat
  • Messe, konferanse, møter, mingling og hygge – alt på samme sted

En møteplass for overganger og innovasjon

Industriuka er mer enn bare en utstillingsplass; det er en møteplass der workshops, industriseminarer, og nettverksmuligheter florerer. Deltakerne får unike muligheter til mingling, ideutveksling, og å bygge strategiske partnerskap. Med deltakelse fra noen av de mest fremtredende figurene innen industri og politikk, inkludert statsministeren og næringsministeren, representerer messen et treffpunkt for de som leder an i det grønne skiftet.

Søkelys på grønn omstilling og bærekraft

Gjennom søkelys på bærekraft i industrien og overgangen, såkalt transition, mot mer bærekraftige praksiser, fungerer Industriuka som en kraftfull pådriver for endring. Den legger grunnlaget for en fremtid hvor industrien ikke bare bidrar til økonomisk vekst, men også spiller en kritisk rolle i å bekjempe klimaendringene.

Invitasjon til Industriuka 2024

Industriuka 2024 inviterer alle interesserte til Porsgrunn for å være en del av kraften til å handle! Det er en unik mulighet til å se, lære, og bidra til det grønne skiftet, og å utforme fremtiden for en bærekraftig industri. Bli med oss for å utforske hvordan vi sammen kan løse de store problemstillingene og fremme en grønn omstilling for en bedre verden.


HENT GRATISBILLETT TIL MESSEN! Møt årets utstillere