Anniken Fægri Damm-Larsen er direktør Innovasjon Norge Vestfold og Telemark kommer til Industriuka for å delta på frokostseminaret sammen med NHO. Der skal fokuset settes på eksport, og hvordan vi kan samarbeide om å øke norsk eksport i den nære fremtiden.