Asgeir Knutsen - Seidr Energipark

Asgeir Knutsen er forretningsutvikler ved Herøya Industripark. Han har lang erfaring med utviklingsarbeid, og kommer til Industriuka for å fortelle om Seidr – et nytt sted for industriell innovasjon og teknologi.

Knutsen skal ta for seg temaet nye energibærere og sammenstillingen av dem, og Herøya Industripark som utviklingsarena. Her er de i gang med å utvikle Seidr Innovasjon og Teknologisenter.  Senteret vil være en innledning i foredraget men hovedtema blir Seidr Energipark. Dette vil bli et energitestsenter hvor alle energikilder og bærere kobles sammen.  Her har vi en hydrogen verdikjede som kobles sammen med en energiproduksjonskjede. Her kan man teste utstyr som solceller, småskala vindkraft, energilagringsenheter, energistyresystemer og brenselceller. Alt både koblet inn på nettet men også koblet fra nettet.

Asgeir Knutsen har arbeidet i mer enn 25 år med teknologi innenfor industri, olje og gass, fra sin elektriker- og ingeniørbakgrunn. Tidligere har han jobbet som regiondirektør i Siemens, Country Manager for Emerson process management, CEO i Krüger Kalldnes, og nå altså som forretningsutvikler i Herøya Industripark.