Eva Camerer har en mastergrad i statsvitenskap og har jobbet med innovasjonspolitikk og internasjonalisering av norsk næringsliv i en årrekke. Eva hadde bakgrunn fra NUPI, Utenriksdepartementet og Riksantikvaren før hun startet i Innovasjon Norge i 2008.

Fra 2010 til 2012 var Eva utlånt til Europakommisjonen i Brussel som nasjonal ekspert på innovasjonspolitikk. Eva er i dag konstituert direktør for strategisk stab i Innovasjon Norge.