Eva Ravn Nielsen er Seniorrådgiver innenfor hydrogen og Power-to-X hos Rambøll Energi i Danmark. Rambøll har i 2020-2021 gjennomført 70 prosjekter på dette feltet. 

Eva er internasjonal anerkjent ekspert med 20 års erfaring innen energisektoren med nye energiteknologier og bærekraftig energi. Hun har et grundig overblikk over det europeiske energisystemet samt markedstrender og teknologier for grønt hydrogen og elektrobrensler. 

I 10 år var Eva Ravn Nielsen senterleder for Testsenteret for brenselcelle- og hydrogenteknologier som en del av Danmarks Tekniske Universitet. 

Hun har mer enn 12 års erfaring fra elektrolyse-, brenselcelle- og e-fuel-prosjekter med industri og fra store europeiske demonstrasjonsprosjekter. 

Eva Ravn Nielsen er kjemisk ingeniør og Ph.D fra DTU og er en engasjert formidler av ny kunnskap.