Kristin Myskja er ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet. Avdelingen hun leder har blant annet ansvaret for å følge opp arbeidet med vindkraft til havs, fangst og lagring av CO₂ og hydrogen.

Myskja kjem frå stillinga som avdelingsdirektør i same avdeling, der ho har hatt ansvar for å leie departementets arbeid med havvind. Myskja har tidlegare også arbeidd med fangst og lagring av CO2 og leia utviklinga av Langskip-prosjektet.

Myskja har ein mastergrad i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Oslo og har arbeidd i ulike avdelingar i OED sidan 2006. Ho vaks opp i Tysvær i Rogaland og har også studert i Volda og Trondheim.