Alfred Bjørlo - Stortingspolitiker for Venstre

Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant for Venstre og  medlem i Næringskomiteen.

Alfreds viktigste motivasjon for å stille til valg til Stortinget for Venstre i 2021, var at han er 100% distriktsoptimist. Han mener det er behov for tydelige, tøffe politikere som «brøyter vei» for en ny og moderne distriktspolitikk nasjonalt. Alfred brenner for at langt flere enn i dag skal oppdage hvor gode hverdagsliv det går an å leve utenfor de største byene.

Fra 2007 til 2011 var han daglig leder i Måløy Vekst og arbeidet med å få fart på næringsutviklingen på Vestlandskysten. Alfred har vært ordfører og sittet i fylkestinget i Vestland fylke før han i september 2021 bla valgt inn på Stortinget.

Alfred har vært pådriver for at man skal ha et fleksibelt arbeidsliv med stedsuavhengige arbeidsplasser og at omlandet og distriktene rundt de store byene skal få konkurransefortrinn som øker bosteds attraktiviteten og gjør at man klarer å konkurrere om de kloke hodene.