Anne Cathrine Syversen - GICCS

GICCS: Første skritt mot klimanøytralitet 

Grenland skal bli verdens første klimapositive industri. I en nylig fusjonert industriklynge er prosjektet Grenland Industrial CCS selve diamanten for å nå klimanøytralitet. Prosjektet ser på muligheten for felles infrastruktur for karbonfangst. Målet er at CO2en både skal kunne skipes via Northern Lights til Øygarden og gjenbrukes i nye produkter. Prosjektet startet opp i november 2021 og på Industriuka vil prosjektleder Anne C. Syversen gi siste status, utfordringer og løsninger. 

 

Anne C. Syversen har jobbet som prosjektleder i industriklyngen Powered by Telemark i to år. Før det var hun programleder, vaktsjef, journalist og fotograf på ulike prosjekter i NRK.