Bjørnar Aas - Vissim

Bjørnar Aas er Chief Product Officer (CPO) i Vissim AS, og innehar også bistillinger som Førsteamansuensis II ved Høgskolen i Molde og NTNU i Ålesund. Bjørnar har bakgrunn fra Forsvaret og innehar en Master og Phd i logistikk fra Høgskolen i Molde med fokus på oppstrømslogistikk for olje- og gassinstallasjoner. Hans fagfelt er logistikk anvendt i forhold til ulike typer maritime operasjoner. Forskningsresultatene hans er publisert i en rekke internasjonale journaler.

Som CPO i Vissim har Bjørnar ansvaret for selskapets produktportefølje. Denne innebefatter en rekke produkter til bruk for blant annet maritim trafikkovervåkning, miljøovervåkning, oljeutslippsdeteksjon, logistikkplanlegging og kommunikasjonsløsninger for ulike industrier som olje og gass, offshore vindfarmer, havner og nasjonale kystlinjer.

Vissim er et selskap i sterk vekst og etterspørselen etter løsninger som bidrar til å redusere miljøutslipp og kostnader samt styrke sikkerheten er for tiden svært stor.