Ingvild Marheim Larsen - USN

Ingvild Marheim Larsen er viserektor for utdanning og studiekvalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og også utdanning i kulturarbeid fra Bø. Marheim Larsen har tidligere vært forsker og forskningsleder ved NIFU (Nordisk institutt for studier av forskning og utdanning), instituttleder ved Oslo Met og fagdirektør for analyse i Kunnskapsdepartementet og arbeidet med strukturreformen i høyere utdanning både i Kunnskapsdepartementet og vært prosjektleder for fusjonen og universitetssøknaden ved tidligere HSN (nå USN).