Johan Guldbjørnsen - Brevik CCS

Langskip er i gang – hvilke muligheter er det (i regionen) for videre skalering

Når Aker Carbon Capture leverer verdens første fullskala karbonfangstanlegg til en sementfabrikk så har man tatt et viktig steg fremover for en sektor som står for verdens 5-7% klimagassutslipp. For at Norge, og verden, skal nå målene satt i Parisavtalen så må vi sikre skaleringen av karbonfangst og lagring videre. Hva må til for at vi får flere karbonfangstanlegg i Norge, og hvilke muligheter ligger det i dette for industrien og leverandørene?

Johan Guldbjørnsen har lang fartstid fra prosjekter i olje & gass og fra industrien i Grenland. Nå har han rollen som Construction Manager i Brevik CCS. Dette er verdens første fullskala karbonfangstanlegg som bygges på en sementfabrikk og er en del av Langskip. Han har også ansvaret for å etablere driftsorganisasjonen i Aker Carbon Capture.