Karina Veloso - Climeworks

Karina Veloso er Project Manager ved Climeworks prosjektutviklingsavdeling. Hun er kjemisk ingeniør av bakgrunn, med spesialisering innen energi og prosesser. Hun har over ti års erfaring med prosessdesign innenfor energi og kjemisk industri og teknisk assistanse i tillegg til bred prosjektkoordineringserfaring og ledelse.

Tematikken for hennes bidrag under Industriuka er «Creation of negative emissions via direct air capture and how the technological solution compares to other carbon removal approaches. Introduction to Climeworks’ technology, activities and strategy.»

Vi gleder oss!