Kristian Aas - Sintef

Grenland skal bli verdens første klimapositive industri. I en nylig fusjonert industriklynge er prosjektet Grenland Industrial CCS selve diamanten for å nå klimanøytralitet. Prosjektet ser på muligheten for felles infrastruktur for karbonfangst. Målet er at CO2en både skal kunne skipes via Northern Lights til Øygarden og gjenbrukes i nye produkter. Prosjektet startet opp i november 2021 og på Industriuka vil seniorforsker Kristian Leonard Aas gi siste status, utfordringer og løsninger.