Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland er Stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, medlem av næringskomiteen.