Mette Kalve - Utvalg for utdanning og kompetanse

Mette Kalve er utdannet statsviter og lektor i norsk og samfunnsfag. Hun har jobbet 20 år i privat sektor, vært kommunepolitiker i Holmestrand i 16 år, fylkespolitiker siden 2019 og leder nå hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Hun brenner for å få ungdom til å velge «riktig», og bidra til at næringslivet i regionen får den kompetansen de trenger. I tillegg er hun opptatt av at utdanningen er praksisnær og arbeidslivsrelevant. Kalve er opptatt av at det må jobbes sammen for å få flere unge inn i arbeid og utdanning, og utnytte de ressursene som ligger hos ungdommene som står på utsida av arbeidslivet.

Mette Kalve representerer Arbeiderpartiet