Erlend Aas Gulbrandsen - USN

Erlend Aas Gulbrandsen har lang erfaring som forsker og foreleser innen temaet bærekraftig næringsliv og sirkulærøkonomi. Han har en doktorgrad innen bærekraftig forretningsmodellinnovasjon og skriver for tiden på en innføringsbok i bærekraftig business.

Høsten som kommer er han ansvarlig for det nyutviklede etterutdanningsemnet «Sirkulærøkonomi» ved USN.