Tor Krisitan Gyland - Green Mountain

Datasenter som motor i det grønne skiftet 

Tor Kristian Gyland er administrerende direktør i Green Mountain. Hans første rolle i selskapet var som CTO, men han tiltrådte rollen som administrerende direktør i september 2017 og har oppnådd 60 %+ årlig topplinjevekst siden. Tor var den andre ansatte i Green Mountain og har vært ansvarlig for å etablere den tekniske infrastrukturen. Han har mer enn 25 års erfaring innen datasentre og IT-drift og har vært involvert i flere større IT- og tekniske prosjekter.

Før Green Mountain var Gyland ansatt i Evry i 10 år som Operating Officer, ansvarlig for en stor teknisk organisasjon som jobbet innen områder som OS, Virtualisering, Network, Storage og Midrange-systemer. Han har en bachelorgrad i elektroteknikk med spesialisering i automasjon. Gyland er en viktig pådriver for utviklingen av den norske datasenterbransjen.

Han er en av grunnleggerne av bransjeorganisasjonen «Den norske datasenterindustrien» og holder jevnlig foredrag både i inn- og utland.  

Under Industriuka 2022 skal Tor Kristian snakke om digitalisering og digital infrastruktur som en forutsetning for å nå klimamålene og Green Mountains sirkulærøkonomiske ambisjoner og prosjekter.