Hans Gude Gudesen

Forsker og fremtidsarkeolog Hans Gude Gudesens forskning strekker seg mer enn 50 år tilbake i tid. Fra slutten av 70-tallet hjalp han til med å ta fram søkemotorer, primært for å få lettere tilgang på nødvendig forskningslitteratur. – Man kan ikke forske i et vakuum, man trenger kontinuerlig adgang til alt andre har tenkt, sier Gudesen.

Under Industriuka vil Gudesen snakke om havet som premiss for bærekraft. Han mener havet spiller en helt avgjørende rolle for fremtidens klima. Ifølge Gudesen kan blant annet havets opptak av CO2 økes betydelig.

Som fremtidsarkeolog ser han både bakover og fremover i tid. Han mener mange løsninger allerede er funnet opp og er opptatt av å utvikle måter å bruke disse løsningene på i møtet med dagens klimautfordringer