Øyvind Storhaug - Niras

Øyvind Storhaug har 39 års erfaring med design og prosjekter for offshore-industri innen rør, induksjonsbøying, boltetrekking og andre typer prosesser.

Han har også erfaring som produksjonsleder, markedssjef og direktør for forretningsutvikling, fra totalt over 40 ulike offshore installasjoner. Storhaug er involvert i forretningsvirksomhet over hele verden.

Under Industriuka skal Øyvind Storhaug presentere Niras sin virksomhet i Bø i Telemark, med særlig fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi basert på etablert lokal teknologi, og hvordan små, lokale virksomheter kommer i posisjon inn mot både større regionale aktører og internasjonalt.