Sunniva Baarnes - Refurb.no

«Det sitter i veggene»

Sunniva Baarnes er ombruksrådgiver og leder av Rehub.no. Hun er særlig opptatt av omsetning av ombrukbare bygningsmaterialer og prosessen rundt ombruk.

Under Industriuka 2022 stiller hun spørsmålene: Hvilke muligheter gir industribyggenes overdimensjonerte elementer, store kvanta av samme materialer og skiftende bruk av lagringskapasitet i et ombruksperspektiv? Og hvilken verdiskapning gir industriens historie til materialene?

Med fokus på forvaltningen av bygningsmassen til industrien vil Sunniva Baarnes gi en innføring i muligheter verktøyet Rehub kan gi industribransjen både internt og ut i det åpne markedet.