Wilhelm Huus Hansen - Noranergy

Hvordan gjøre bygninger usynlige i energimarkedet?

Wilhelm Huus Hansen er fornybar-energirådgiver, med lønnsom bærekraft som målsetning. Oppnådd ved alternativ tilnærming til lokal energiproduksjon, -lagring og -distribusjon og gjenvinning av karbonrikt materiale (avfall), finansiert ved salg av el. og varme og karbonfangst. (lokal CCS)

Under Industriuka 2022 skal Huus Hansen ta for seg tematikk innenfor både reguleringer, kultur, tenkning og de mange mulighetene som ligger i benyttelse av såkalt problemavfall og utfordringene som kommer i kjølvannet av å ikke utnytte ressursene.