Amund Myrstad - Yara

Amund Myrstad er Principal Engineer hos Yara International, og har en master i kjemiteknikk fra NTNU. Han har jobbet i Yara siden 2007, hovedsakelig med produktkvalitet.  

Under Industriuka 2022 gir han presentasjonen «Gevinster ved analyse av partikler i gjødselsproduksjon». Her viser han hvordan Yara har tatt i bruk avansert bildeanalyse for å øke stabilitet i produksjonen, og på hvilken måte dette har gitt gevinster både i form av økt produktivitet og økt produktkvalitet.