Fredrik Hansson

Fredrik Hansson, viseordfører Luleå, är utbildad statsvetare och har även läst sociologi. Innan Fredrik blev politiker på heltid drev han eget företag i många år och arbetade som utvärderingskonsult.

Fredrik har funnits med i politiken i Luleå på flera ledande positioner under de senaste åren.

Fredrik är en analytisk och strategisk ledare som gillar att jobba hårt. Är engagerad i sociala frågor och har tack vare rollen som vice kommunalråd breddat sitt arbete till frågor som berör hela samhällsutvecklingen och hela kommunen.