Frode Brakstad - Sintef

Frode Brakstad er ansatt som sjefsforsker i SINTEF og leder det nasjonale senteret for digitalisering av Norsk prosessindustri DigiPro.